ยา Simethicone (ไซเมทิโคน) ข้อมูล ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง

Simethicone (ไซเมทิโคน) เป็นยาขับลม (Antiflatulent) ที่ช่วยบรรเทาอาการจุกเสียด ท้องอืด แน่นท้อง ปวดท้อง เนื่องจากแก๊สส่วนเกินในระบบทางเดินอาหาร โดยจะเข้าไปช่วยลดแรงตึงผิวของฟองแก๊สขนาดเล็กให้แตกตัวและรวมกันเป็นฟองใหญ่เพื่อกำจัดออกได้ง่าย นอกจากนี้ยังใช้เป็นส่วนผสมในยาตัวอื่น ใช้ในการขับลมก่อนการตรวจอัลตราซาวด์ หรือรักษาโรคอื่น ๆ ตามแพทย์แนะนำ

Simenthicone

เกี่ยวกับยา Simethicone

  • กลุ่มยา ยาแก้ท้องอืด
  • ประเภทยา ยาหาซื้อได้เอง ยาตามใบสั่งแพทย์
  • สรรพคุณ บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องอืด แน่นท้อง ปวดท้อง
  • กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
  • รูปแบบของยา ยารับประทานมีทั้งชนิดเม็ดและน้ำ

คำเตือนของการใช้ยา Simethicone

  • หญิงมีครรภ์ กำลังวางแผนจะมีบุตร หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรแจ้งแพทย์ล่วงหน้าก่อนการใช้ยา
  • หากเคยมีประวัติการแพ้ยา ก่อนการใช้ยาทุกครั้งควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบ รวมทั้งโรคประจำตัว หรือกำลังใช้ยา สมุนไพร และวิตามินเสริมตัวใดอยู่ในช่วงนั้น เพื่อป้องกันการเกิดอาการแพ้ยา
  • เมื่อมีการรับประทานยาฮอร์โมนไทยรอยด์ควบคู่กับยาชนิดนี้ อาจทำให้ยาฮอร์โมนไทรอยด์ถูกดูดซึมได้ลดลงกัน จึงควรทิ้งช่วงการรับประทานยาให้ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
  • ผู้ใหญ่ห้ามรับประทานยาเกิน 500 มิลลิกรัม/วัน
  • ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยานี้ร่วมกับยารักษาโรคกระเพาะอาหารหรือยาลดกรด เพราะมักจะมียา Simethicone เป็นส่วนประกอบ จึงอาจทำให้ร่างกายได้รับยาในปริมาณมากเกินไป

ปริมาณการใช้ยา Simethicone

ตัวยาเป็นแบบชนิดรับประทานและมีอยู่หลายรูปแบบ โดยส่วนมากจะใช้บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ มีลมในกระเพาะอาหารมากจากแก๊สส่วนเกิน ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี รับประทานครั้งละ 40-125 มิลลิกรัมวันละ 4 ครั้ง แต่ไม่ควรเกิน 500 มิลลิกรัมใน 24 ชั่วโมง ยกเว้นแพทย์สั่ง สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี รับประทาน 20 มิลลิกรัมวันละ 4 ครั้ง เด็กอายุ 2-12 ปี เพิ่มปริมาณการรับประทานเป็น 40 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง

การใช้ยา Simethicone

ผู้ป่วยควรอ่านฉลากอย่างละเอียดก่อนรับประทานและใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เนื่องจากตัวยามีอยู่หลายรูปแบบ ทั้งแบบเม็ด เม็ดเคี้ยว แคปซูล หรือยาผสม เพื่อประสิทธิภาพในการออกออกฤทธิ์สูงสุด เช่น ยาแคปซูลควรรับประทานในครั้งเดียว ยาเม็ดสำหรับเคี้ยวไม่ควรกลืนไปทั้งเม็ด ควรเคี้ยวยาให้แตกก่อนกลืน ยาน้ำเข้มข้นหรือสูตรสำหรับเด็กควรผสมกับน้ำเย็นประมาณ 30 มิลลิลิตร ทั้งนี้ ไม่ควรปรับขนาดของยาด้วยตนเอง
ในกรณีที่ลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด สามารถรับประทานยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาให้ข้ามไปรับประทานยาในรอบถัดไป ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า และเมื่อมีอาการผิดปกติหรือรุนแรงขึ้น ควรไปพบแพทย์
การเก็บยาควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง ห่างจากความร้อน ความชื้น แสงแดด และเก็บไว้ให้พ้นจากมือเด็ก รวมไปถึงไม่ควรรับประทานยาที่หมดอายุ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Simethicone

เมื่อใช้อย่างถูกวิธีและตามปริมาณที่กำหนด ยา Simethicone มักไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงแต่ในบางรายอาจเกิดอาการแพ้ยาอย่างรุนแรง ทำให้เกิดผื่น อาการบวมตามใบหน้า ลิ้น หรือคอ เวียนศีรษะอย่างรุนแรง มีปัญหาในการหายใจ หรือความผิดปกติอื่น ๆ ซึ่งผู้ป่วยควรไปรีบพบแพทย์


แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
– เว็บพบแพทย์
เรียบเรียงข้อมูลโดย: CHULALAKPHARMACY.COM

แชร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No results found.

ยังไม่มีบัญชี