เราควรกินยาปฎิชีวนะหรือไม่ เมื่อมีอาการเจ็บคอจากการติดเชื้อโควิด

โดยปกติแล้วการกินยาปฏิชีวนะ ต้องให้ความสำคัญมากๆ เพราะอาจส่งผลเสียมากว่าผลดี แต่โดยปกติแล้ว
อยากให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร ใกล้บ้านท่าน จะสะดวกกว่าครับ แต่ถ้าต้องการจะตรวจเช็คตัวเองคร่าวๆ เพื่อตัดสินใจก่อนไปพบแพทย์ หรือเภสัชกร อาจจะตรวจสอบดังนี้