อยากตรวจ HIV ตรวจได้จากอะไรบ้าง

วิธีที่จะช่วยตรวจสอบได้ดีและผลแม่นยำที่สุดในปัจจุบัน มักทำด้วยการตรวจเลือด การเก็บน้ำลายหรือของเหลวในช่องปากที่หน่วยงานที่ให้บริการในการตรวจเชื้อ HIV หรือบางผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจได้ด้วยตนเอง แต่ก็ต้องตรวจสอบให้ดีว่าผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อมาทำการตรวจนั้นได้รับมาตรฐานรองรับ