เมโทรนิดาโซล 750 มิลลิกรัม(Metronidazole) และไมโคนาโซลไนเตรท 200 มิลลิกรัมชนิดเม็ดสำหรับสอดช่องคลอดใช้อย่างไร

ยานี้ชื่อว่า เม-โทร-นิ-ดา-โซล (Metronidazole) และไม-โค-นา-โซล-ไน-เตรท (Miconazole nitrate)เป็นยาในกลุ่ม ยาฆ่าเชื้อแบคที่เรีย, เชื้อรา และโปรโตชั่ว ใช้รักษาการติดเชื้อที่ช่องคลอดในผู้ที่อายุมากกว่า 18 ปี