ยา อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ (Aluminium Hydroxide) – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

Aluminium Hydroxide (อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์) เป็นยาในกลุ่มยาลดกรด ใช้เพื่อบรรเทาอาการระคายเคืองกระเพาะอาหาร เช่น อาการแสบร้อนกลางอก อาหารไม่ย่อย หรือท้องอืด โดยการออกฤทธิ์ลดกรดในกระเพาะ นอกจากนี้ ยาดังกล่าวยังใช้เพื่อช่วยลดระดับฟอสเฟตในเลือดของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวาย