ยา Manidipine (มานิดิปีน) – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

ยามานิดิปีน(Manidipine หรือ Manidipine hydrochloride)เป็นยาในกลุ่มแคลเซียม แชนแนล บล็อกเกอร์ (Calcium channel blocker) ทางการแพทย์นำยานี้มารักษาโรคความดันโลหิตสูง รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้เป็นยาชนิดรับประทาน ยานี้จะออกฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดขยายตัว จึงเกิดการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกและส่งผลลดความดันโลหิตลงได้