ยา อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ (Aluminium Hydroxide) – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

Aluminium Hydroxide (อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์) เป็นยาในกลุ่มยาลดกรด ใช้เพื่อบรรเทาอาการระคายเคืองกระเพาะอาหาร เช่น อาการแสบร้อนกลางอก อาหารไม่ย่อย หรือท้องอืด โดยการออกฤทธิ์ลดกรดในกระเพาะ นอกจากนี้ ยาดังกล่าวยังใช้เพื่อช่วยลดระดับฟอสเฟตในเลือดของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวาย

ยา Omeprazole – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

ยา Omeprazole ใช้สำหรับรักษาโรคกระเพาะอาหารและหลอดอาหาร เช่น อาการกรดไหลย้อน (Acid reflux) แผลในกระเพาะอาหารและหลอดอาหาร
ยา Omeprazole เป็นยาในกลุ่ม Proton pump inhibitors หรือเรียกย่อว่ากลุ่ม PPIs โดยจะออกฤทธิ์ลดการผลิตกรดจากกระเพาะอาหาร ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนยอดอก (Heartburn) อาการกลืนลำบาก และอาการไอเรื้อรังได้ ยายังช่วยในการหายของแผลในกระเพาะอาหารและหลอดอาหาร ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดแผลใหม่ และอาจช่วยป้องกันมะเร็งของหลอดอาหารด้วย