ยา Ezetimibe (อีเซทิไมบ์) – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

อีเซทิไมบ์ (Ezetimibe) คือ ยากลุ่มยาลดไขมันในเลือด โดยลดการดูดซึมไขมันคอเลสเตอรอลจากลำไส้เล็ก อาจจะใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษาเมื่อร่างกายผู้ป่วยไม่ตอบสนองกับยาลดไขมันตัวอื่น เช่น กลุ่มยาสแตติน(Statin) แต่ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกเพียงพอที่รับ รองว่า อีเซทิไมบ์ช่วยลดอัตราตายของผู้ป่วยด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวหรือภาวะ/โรค กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้จริงหรือไม่