ยาสอดคืออะไร

ยาสอด หรือยาเหน็บ คือยาที่ใช้สอดเข้าไปในทวารหนัก ช่องคลอด หรือท่อปัสสาวะ โดยเป็นรูปแบบการใช้ยาที่มีประสิทธิภาพสูง นิยมใช้ในกรณีที่ไม่อาจรักษาด้วยยารับประทานหรือการรักษารูปแบบอื่นลักษณะของยาสอดหรือยาเหน็บโดยทั่วไปมีทั้งชนิดเม็ดและน้ำ แต่ส่วนใหญ่เป็นยาชนิดเม็ด ยาสอดดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและออกฤทธิ์ได้เร็วกว่ายาชนิดรับประทาน เนื่องจากยาจะละลายอย่างรวดเร็วและซึมเข้าสู่กระแสเลือดบริเวณใกล้เคียงได้โดยไม่ต้องผ่านกระเพาะอาหาร

เมโทรนิดาโซล 750 มิลลิกรัม(Metronidazole) และไมโคนาโซลไนเตรท 200 มิลลิกรัมชนิดเม็ดสำหรับสอดช่องคลอดใช้อย่างไร

ยานี้ชื่อว่า เม-โทร-นิ-ดา-โซล (Metronidazole) และไม-โค-นา-โซล-ไน-เตรท (Miconazole nitrate)เป็นยาในกลุ่ม ยาฆ่าเชื้อแบคที่เรีย, เชื้อรา และโปรโตชั่ว ใช้รักษาการติดเชื้อที่ช่องคลอดในผู้ที่อายุมากกว่า 18 ปี