ยา Roxithromycin (รอกซิโทรมัยซิน)  ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

Roxithromycin (รอกซิโทรมัยซิน) เป็นยาปฏิชีวนะที่จัดอยู่ในกลุ่มยาแมคโครไลด์ (Macrolide) ซึ่งมีกลไกการออกฤทธิ์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย โดยยารอกซิโทรมัยซินจะนำมาใช้ในการรักษาโรคที่มาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคหลอดลมอักเสบ โรคปอดอักเสบ โรคไซนัสอักเสบ

หรือการติดเชื้อที่ผิวหนัง อย่างไรก็ตาม ยารอกซิโทรมัยซินมีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกร