เช็กเลย สีปัสสาวะ สัญญาณบอกโรค

ปัสสาวะเกิดจากการที่ไตขับของเหลวส่วนเกินออกจากร่างกาย มีส่วนประกอบเป็นน้ำ ยูเรีย และของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญ ปกติปัสสาวะจะมีสีใสจนถึงเหลืองเข้ม ขึ้นกับปริมาณน้ำที่ดื่มและกิจกรรมในแต่ละวัน แต่หากปัสสาวะมีสีเปลี่ยนไปจากเดิม อาจเป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติในร่างกายได้