ยาไซโปรฟลอกซาซิน Ciprofloxacin กลไกการออกฤทธิ์เข้าไปยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

Ciprofloxacin (ไซโปรฟลอกซาซิน) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มควิโนโลน (Quinolones) ที่ช่วยรักษาหรือป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด เช่น การติดเชื้อทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะอักเสบ ต่อมลูกหมากติดเชื้อ โรคหนองใน ปอมบวม โรคแอนแทรกซ์ รวมไปถึงการติดเชื้อที่ผิวหนัง กระดูก ข้อต่อ และช่องท้อง โดยกลไกการออกฤทธิ์ของยาจะเข้าไปยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย แต่ไม่มีผลต่อการรักษาเชื้อไวรัส

หนองในแท้ vs หนองในเทียม ต่างกันตรงไหน

โรคหนองในมี 2 ประเภท คือ โรคหนองในแท้ และ หนองในเทียม โรคหนองในเป็นโรคที่ติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกัน และสามารถเกิดได้ทั้งเพศหญิงและชาย