แนะนำการใช้ “แผ่นแปะนิโคติน” เลิกบุหรี่

แผ่นแปะนิโคตินเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ ใช้สำหรับแปะติดลงบนผิวหนัง แผ่นแปะนิโคตินจะทำงานโดยการปล่อยนิโคตินในปริมาณน้อยเข้าสู่ร่างกายอย่างช้า ๆ เพื่อช่วยให้ร่างกายค่อย ๆ ปรับตัว และลดความต้องการสูบบุหรี่ รวมถึงช่วยบรรเทาความรุนแรงของอาการถอนบุหรี่ที่มักเกิดขึ้นเมื่อผู้ที่ติดบุหรี่หยุดสูบบุหรี่