ยา Amlodipine (แอมโลดิปีน) – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

ยาแอมโลดิปีน (Amlodipine) อยู่ในกลุ่มยาแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ (calcium channel blockers) สามารถใช้ร่วมกับยาอื่น หรือใช้แยกต่างหากได้ ซึ่งทำงานโดยการช่วยคลายหลอดเลือด เพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูง ที่นำไปสู่ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือดฉับพลัน รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับไต เพื่อให้เลือดสามารถไหลเวียนได้ง่ายขึ้น อีกทั้ง ยาแอมโลดิปีน ยังใช้เพื่อป้องกันอาการเจ็บหน้าอกบางประเภท เช่น อาการปวดเค้นเนื่องจากหัวใจขาดเลือด แต่ถึงอย่างไรก่อนการใช้ คุณควรเข้ารับการตรวจสอบจากแพทย์อย่างละเอียด เพราะเนื่องจากยังมียาอีกหลากหลายรูปแบบที่ค่อนข้างเหมาะสมมากกว่าในกรณีรักษาอาการเจ็บหน้าอก