มาสังเกตกัน โรคตาบอดสี เป็นอย่างไร?

โรคตาบอดสี (Color Blindness) ภาวะพร่องการมองเห็นสี ผู้ที่มีอาการตาบอดสีจะมีการมองเห็นสีบางสีได้ไม่ชัดเจนหรือผิดเพี้ยนไปจากผู้มีสายตาปกติ โดยส่วนใหญ่มักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ผู้ที่เป็นตาบอดสีจะยังคงมองเห็นภาพได้ชัดเจน แต่เห็นสีต่างๆ ผิดจากคนปกติ​ โดยไม่สามารถมองเห็น สีแดง สีเขียว หรือสีน้ำเงินได้ชัดเจน