ยาเบต้าเมทาโซน (Betamethasone) ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

เบต้าเมทาโซน (Betamethasone) เป็นยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ (corticosteroid) ทำงานโดยการแก้ไขการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อสภาวะหลายๆ ประการและลดการอักเสบ