ยา Desogestrel (ดีโซเจสตรีล) ข้อมูล ข้อบ่งใช้ และกลไกการออกฤทธิ์

ดีโซเจสตรีล (Desogestrel) คือ ฮอร์โมนเพศหญิงในกลุ่มโปรเจสติน(Progestin) ถูกนำ มาใช้เป็นยาเม็ดคุมกำเนิดโดยใช้ร่วมกับฮอร์โมนเอสทินิล เอสตราไดออล (Ethinyl estradiol) หรือ ใช้เป็นลักษณะแบบยาเดี่ยวก็ได้ ตัวยาดีโซเจสตรีลจะทำตัวเป็นสารตั้งต้นซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสาร Etonogestrel ซึ่งเป็นฮอร์โมนตัวออกฤทธิ์ (Active metabolite) ที่จะออกฤทธิ์ยับยั้งการตกไข่ในเพศหญิง และเป็นฮอร์โมนที่แสดงฤทธิ์ลักษณะของเพศชายได้ในระดับต่ำๆ