5 พฤติกรรม ที่เสี่ยงโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

อาการเสื่อมสมรรถภาพนอกจากจะเกิดจากภาวะโรคประจำตัว หรืออายุที่สูงขึ้นแล้วนั้น ปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มโอกาสทำให้เกิดโรคเสื่อมสมรรถภาพ ได้แก่

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์: การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไป อาจรบกวนการแข็งตัวของอวัยวะเพศชั่วคราว ทำให้เลือดไปเลี้ยงในส่วนของอวัยวะเพศได้ไม่เต็มที่ จนนำไปสู่การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศตามมาในที่สุด แต่สำหรับบางคนมีความเชื่อว่าการดื่มแอลกอฮอล์ช่วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศ ซึ่งอาจจจะจริงเพราะการดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่ออารมณ์ และระบบไหวเวียนเลือด แต่ในปริมาณที่เหมาะสม หรือ ประมาณ 1 แก้ว หรือ 15 ซี ซี. จะทำให้ความรู้สึกทางเพศดีขึ้น มีความรู้สึกผ่อนคลาย แต่ถ้าดื่มมากอาจส่งผลให้ความรู้สึกทางเพศอาจลดน้อยลงหรือหมดไป เพราะสุราจะมีผลต่อระบบหลอดเลือดเป็นวงกว้าง เช่น หลอดเลือดตีบตัว หรือทำให้มีไขมันเกาะที่หลอดเลือดจำนวนมาก และหากดื่มอย่างต่อเนื่องจะทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงส่วนปลายอวัยวะได้ และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในที่สุด

ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้ง: การทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือเล่นกีฬากลางแจ้งอยู่เสมอ อาจทำให้อ่อนล้า อ่อนเพลีย รู้สึกเหนื่อยล้าในตอนกลางคืนได้ เนื่องจากการเล่นกีฬากลางแจ้ง อาทิ เช่น การวิ่ง ปั่นจักรยาน หรือกีฬาทางน้ำบางประเภท การเล่นกีฬากลุ่มนี้ต้องใช้พลังงานของร่างกายต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้ร่างกายอ่อนล้า ส่งผลให้สมรรถภาพทดถอยชั่วคราว แต่ไม่ถึงขั้นการเสื่อมสมรรถภาพ ดังนั้นวิธีการดูแล อาจพักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารกลุ่มอะมิโนโปรตีนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ร่างการฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

สูบบุหรี่: มีผลการวิจัยระบุถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อภาวะการขยายตัวของอวัยวะเพศชาย ในเพศชายพบว่าการสูบบุหรี่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้อวัยวะเพศสั้น และหดตัวลงมากกว่าปกติ หรืออาการที่เรียกว่า “องคชาตหดตัว” โดยควันบุหรี่จะเข้าไปทำลายหลอดเลือดและเนื้อเยื่อองคชาตให้มีความยืดหยุ่นน้อยลง และในการศึกษาเปรียบเทียบภาวะการขยายตัวของอวัยวะเพศชายในคนที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ พบว่าภาวะการขยายตัวของอวัยวะเพศในคนที่สูบบุหรี่ จะน้อยกว่ากลุ่มคนที่ไม่สูบ ภาวะที่เกิดขึ้นไม่ได้เรียกว่าอวัยวะเพศเล็กลง แต่อาจจะอธิบายได้ว่าอาการตื่นตัวของอวัยวะเพศน้อยลง จากที่เคยยาวก็หดสั้นลง ซึ่งกระทบต่อความสุขทางเพศ ทั้งของเพศชายและเพศหญิงไม่น้อยเลยทีเดียว สารนิโคติน จะเข้าไปกระตุ้นการบีบตัวของหลอดเลือด ทำให้ระดับฮอร์โมนในเลือดลดต่ำลง โดยเฉพาะฮอร์โมนเทสโตสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะทางเพศของเพศชาย ส่งผลให้อสุจิมีจำนวนน้อยกว่าปกติ, มีรูปร่างที่ไม่สมบูรณ์, เคลื่อนไหวได้ไม่ดี สเปิร์มมีอายุที่สั้นลง และสารนิโคตินยังทำให้เกิดการรวมตัวของกรดไขมันในเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการอุดตัน และการไหลเวียนเลือดที่บริเวณอวัยวะเพศชายผิดปกติได้อีกด้วย

ติดเกมส์ หรือทำงานแบบเดิมซ้ำๆ : พอพูดถึงสาเหตุนี้ ทุกคนอาจส่งสัยว่า การเล่นเกมส์หรือนั่งท่าเดิม ๆ เกี่ยวข้องอะไรกับสาเหตุการเสื่อมสมรรถภาพ ซึ่งในกรณีนี้อาจไม่ได้ทำให้เป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพ แต่อาจทำให้ตกอยู่ในภาวะการหย่อนสมรรถภาพได้ เพราะการเล่นเกมส์ นั้นจะส่งผลให้ผู้เล่น มีสภาวะกดดัน เคลียด และจดจ่อเป็นเวลานาน ส่งผลให้การกระตุ้นอารมณ์ทางเพศลดลง ดังนั้นกลุ่มนี้อาจดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการออกกำลังกาย และหลีกเลี่ยงกิจกรรมดังกล่าว

การนอนไม่สมบูรณ์: อาจเกิดจากปัญหาการนอน รวมไปถึงการใช้ชีวิตแบบไม่หลับไม่นอน ออกเที่ยว ทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ ร่างกายอ่อนเพลีย ส่งผลต่อการตื่นตัวของอวัยวะเพศ

รับประทานอาหารไม่มีประโยชน์: เป็นเรื่องปกติที่ท่านชายไม่ค่อยดูแลตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องการกิน การเลือกกินอาหารที่มีปริมาณไขมันที่มากเกินไป ส่งผลให้เกิดโรคอ้วน ไขมันอุดตันจนหลอดเลือดตีบ ทำให้ไม่สามารถลำเลียงเลือดแดงไปเลี้ยงน้องชายคุณได้แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
– โรงพยาบาลเปาโล
– เว็บไซด์พบแพทย์
– โรงพยาบาลรามเก้า
เรียบเรียงข้อมูลโดย: CHULALAKPHARMACY.COM

แชร์

ยังไม่มีบัญชี