ยาไคลโอควินอล (clioquinol) ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

ไคลโอควินอล (clioquinol) หรือเรียกอีกชื่อว่า ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีคลอโรควิน (iodochlorhydroxyquin) มีฤทธิ์ต้านเชื้อราและแบคทีเรีย
ไคลโอควินอลชนิดใช้กับผิวหนัง (topical clioquinol) ใช้สำหรับโรคติดเชื้อราและ/หรือแบคทีเรียที่ผิวหนัง เช่น ภาวะอักเสบของโรคผิวหนังที่เป็นแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังมีลักษณะเป็นผื่นแดง (eczema), โรคพุพอง (impetigo) และกลากที่เท้า เป็นต้น

ยาที่มีจำหน่าย ได้แก่

 • ไคลโอควินอล ชนิดผงโรยแผล (clioquinol powder)

ก่อนการใช้ยา

การแพ้ยา

 • โปรดแจ้งบุคลากรทางการแพทย์หากท่านเคยมีอาการผิดปกติใด ๆ หรือมีประวัติการแพ้ไคลโอควินอล (clioquinol ) หรือ ส่วนประกอบใด ๆ ในยานี้ รวมทั้งการมีประวัติเคยแพ้สารอื่น ๆ เช่น อาหาร, สารกันเสีย, สี เป็นต้น

อาหารและเครื่องดื่มที่ต้องระวัง

 • ท่านสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติเว้นแต่ว่าแพทย์ได้แจ้งท่านเป็นอย่างอื่น

ตั้งครรภ์

ไม่มีข้อมูลการจัดยาไคลโอควินอลชนิดใช้กับผิวหนัง (topical clioquinol) ว่าอยู่ในประเภทใดของการจัดกลุ่มยาที่มีผลต่อสตรีมีครรภ์ (pregnancy category)

 • ไม่มีการศึกษาการใช้ยาไคลโอควินอลชนิดใช้กับผิวหนังในหญิงตั้งครรภ์ แม้ว่ายาคลิโอควินอลชนิดใช้กับผิวหนังถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ แต่ยังไม่ทราบผลที่เกิดขึ้นกับทารกในครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

กำลังให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลว่ายาไคลโอควินอลชนิดใช้กับผิวหนัง (topical clioquinol) สามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามยังไม่พบปัญหาในทารกที่ได้รับน้ำนมจากมารดาที่ได้รับยานี้

เด็ก

 • ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

ผู้สูงอายุ

ยาหลายชนิดยังไม่มีการศึกษาในผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงยังไม่ทราบผลที่แท้จริงของยาว่ามีผลเช่นเดียวกันกับในผู้ป่วยวัยอื่นหรือไม่ รวมทั้งยังไม่ทราบว่ายานี้ทำให้เกิดอาการข้างเคียง, ปัญหาใด ๆ ที่แตกต่างกันจากวัยอื่นหรือไม่ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการใช้ยาไคลโอควินอลชนิดใช้กับผิวหนัง (topical clioquinol) ในผู้สูงอายุกับวัยอื่น ๆ

ยาอื่นที่ใช้อยู่

ถึงแม้ว่ายาบางอย่างไม่ควรใช้ร่วมกัน ในบางกรณีที่จำเป็นอาจใช้ร่วมกันได้ถึงแม้ว่าอันตรกิริยาอาจเกิดขึ้นก็ตาม โดยแพทย์อาจปรับเปลี่ยนขนาดยาหรืออาจมีข้อควรระวังอื่นๆ ที่จำเป็น โปรดแจ้งบุคลากรทางการแพทย์หากท่านกำลังใช้ยาที่ทาบริเวณเดียวกันกับยาไคลโอควินอลชนิดใช้กับผิวหนัง (topical clioquinol)

ภาวะโรคร่วม

ปัญหาความเจ็บป่วยอื่นที่ท่านเป็นอยู่อาจส่งผลต่อการใช้ยาไคลโอควินอลชนิดใช้กับผิวหนัง (topical clioquinol) ท่านควรแจ้งแพทย์หากท่านมีภาวะเหล่านี้ร่วมด้วย เช่น

 • โรคไต
 • โรคตับ
 • ไทรอยด์

การใช้ที่ถูกต้อง

ยาผงโรยแผล

 • ก่อนใช้ยา ควรทำความสะอาดบาดแผลด้วยน้ำเกลือ หรือน้ำยาสำหรับล้างแผลอื่น ๆ
 • เช็ดบริเวณที่จะโรยให้แห้งเสียก่อน**
 • ไม่ควรโรยยาที่แผลสด หรือแผลมีน้ำเหลือง เพราะผงยาจะเกาะกันแข็งและปิดแผล อาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคภายในแผลได้
 • เพื่อให้ได้ผลดี

ควรใช้ยานี้จนครบเวลาการรักษา

ถึงแม้ว่าอาการของท่านจะดีขึ้นหลังจากใช้ยาไม่กี่วันก็ตาม หากท่านหยุดใช้ยานี้เร็วเกินไป อาจจะกลับมามีอาการใหม่ และ ไม่ควรลืมใช้ยา

ขนาดยา

 • ขนาดยาของยาไคลโอควินอลชนิดใช้กับผิวหนัง (topical clioquinol) อาจแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย

ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรหรือตามที่ฉลากระบุ

เมื่อลืมใช้ยา

 • หากท่านลืมใช้ยาโรยแผลให้รีบโรยทันทีที่นึกได้ อย่างไรก็ตามหากใกล้ถึงการโรยแผลครั้งต่อไป ให้ใช้ยาโรยแผลครั้งต่อไปได้เลย

การเก็บรักษา

 • เก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บให้ห่างจากความร้อนและหลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรง
 • ห้ามเก็บยาผงไว้ใกล้ความชื้น
 • ห้ามใช้ยาหลังวันสิ้นอายุของยาที่แสดงไว้บนฉลาก หากไม่ระบุเป็นอย่างอื่น วันสิ้นอายุของยา หมายถึง วันสุดท้ายของเดือนที่แสดงบนฉลาก

ข้อควรระวัง

หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 7 วันหรืออาการยิ่งแย่ลงกว่าเดิม ควรกลับไปพบแพทย์

 • ยานี้อาจเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อสัมผัสอากาศภายนอก และอาจทำให้ผิวหนัง เล็บ เสื้อผ้าติดสีเหลืองได้
 • การดูดซึมยาไคลโอควินอล (clioquinol) เข้าสู่ร่างกายอาจมีผลรบกวนการตรวจสอบการทำงานของต่อมไทรอยด์ได้
 • หากมีตัวยาไคลโอควินอล (clioquinol)ในปัสสาวะ อาจเกิดผลบวกปลอม (false-positive) ในการทดสอบฟีนิลตีโตนในปัสสาวะ (phenylketouria) โดยใช้เฟอร์ริกคลอไรด์ (ferric chloride) ก่อนที่ท่านจะรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โปรดแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ทุกครั้งว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่

อาการไม่พึงประสงค์

ยาอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์บางอย่างที่ไม่ต้องการ ถึงแม้ว่าอาการไม่พึงประสงค์ต่อไปนี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นทั้งหมด แต่หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้นควรได้รับการรักษาที่เหมาะสม

ก. พบแพทย์ทันทีหากมีอาการต่อไปนี้

พบน้อย

 • รู้สึกแสบร้อนผิวหนัง คัน บวม แดง
 • ระคายเคืองโดยไม่เป็นมาก่อน

ข. อาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยบางราย

 • หากท่านสังเกตเห็นอาการข้างเคียงอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร


แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
– หาหมอ.com
– เว็บพบแพทย์
เรียบเรียงข้อมูลโดย: CHULALAKPHARMACY.COM

แชร์

ยังไม่มีบัญชี