ยาที่มีชื่อการค้าต่างกัน แต่ชื่อสามัญเดียวกัน ที่คนมักเข้าใจผิด

รู้จักชื่อสามัญทางยา ช่วยป้องกันการใช้ยาซ้ำซ้อน

ชื่อยานั้นมีหลากหลาย เช่น

 • ชื่อการค้า (Brand name หรือ Trade name) แล้วแต่บริษัทที่ผลิตจะตั้ง ชื่อนี้ผู้บริโภคจำเป็นต้องระวัง เพราะหลายครั้งที่กินยาต่างชื่อการค้า แต่เป็นยาชื่อสามัญเดียวกัน อาจได้รับยาซ้ำซ้อน จนเกิดพิษจากยาได้
 • ชื่อสามัญ (Generic name หรือ Officail name) ชื่อนี้เป็นชื่อที่เป็นข้อบังคับทางกฎหมาย เป็นชื่อสากลของยา ซึ่งแสดงถึงสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ยา โดยทั่วไปมักจะเรียกเป็นชื่อเรียกมาตรฐานที่องค์กรอนามัยโลกกำหนด
 • ชื่อทางเคมี (Chemical names) เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่มักตั้งตามโครงสร้างเคมีของยา

ยกตัวอย่างยา ที่มีชื่อการค้าต่างกันแต่ชื่อสามัญเดียวกัน

ต่อไปนี้ คือ ยาที่ชื่อทางการค้าต่างกัน แต่มีตัวยาชื่อสามัญเหมือนกัน หรือมีส่วนประกอบหนึ่งในส่วนประกอบทั้งหมดที่เป็นชื่อสามัญเดียวกัน

 • Tylenol ไทลินอล 500 มก.
 • Sara ซาร่า
 • Paracap พาราแคพ
 • Para GPO พารา จีพีโอ 500 มก.
 • Tiffy ทิฟฟี่
 • Decolgen Prin ดีคอลเจน พริน
 • Norgesic นอร์จิสิค
 • Panadol พานาดอล

สรุป การรับประทานยาซ้ำซ้อนคือการที่ผู้ป่วยได้รับยาที่มีชื่อสามัญทางยาเหมือนกันหรือได้รับยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์เหมือนกันซึ่ง จัดเป็นความคลาดเคลื่อนทางยาที่อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาหรือเกิดอันตรายแก่ชีวิตผู้ป่วยได้นะคะแหล่งข้อมูลอ้างอิง:
– โรงพยาบาลศิริราช
– สภาเภสัชกรรม
– PharmYaring
เรียบเรียงข้อมูลโดย: CHULALAKPHARMACY.COM

แชร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No results found.

ยังไม่มีบัญชี