ยา Cravit ( Levofloxacin) ข้อมูล กลไกการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียง

Cravit

ตัวยาสำคัญ Levofloxacin

Levofloxacin เป็นยาต่อต้านแบคทีเรียประเภท Fluoroquinolone ยานี้ออกฤทธิ์ได้กว้างต่อแบคทีเรียหลายชนิดทั้งชนิดแกรมลบและแกรมบวก ตัวยายังสามารถแทรกซึมเข้าไปตามเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เป็นอย่างดี การดูดซึมของยา สามารถถูกดูดซึมได้รวดเร็วและสมบูรณ์ หลังจากการรับประทานยา ความเข้มข้นของยาขึ้นถึงระดับสูงสุดภายใน 1-2 ชั่วโมง ยาถูกดูดซึมได้ประมาณ 99%

ข้อบ่งใช้

 1. รักษาไซนัสอักเสบ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง รวมถึงปอดบวม
 2. รักษาการติดเชื้อทางผิวหนัง
 3. รักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ กรวยไตอักเสบ และต่อมลูกหมากอักเสบ

วิธีรับประทาน

 1. สำหรับไซนัสอักเสบ
  ผู้ใหญ่ : รับประทาน 500 มิลลิกรัม วันละครั้ง เป็นเวลา 10-14 วัน หรือรับประทาน 750 มิลลิกรัมวันละครั้งเป็นเวลา 5 วัน
 2. สำหรับหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
  ผู้ใหญ่ : รับประทาน 500 มิลลิกรัม วันละครั้ง เป็นเวลา 7 วัน
 3. สำหรับปอดบวม
  ผู้ใหญ่ : รับประทาน 500 มิลลิกรัม วันละครั้ง เป็นเวลา 7-14 วัน หรือรับประทาน 750 มิลลิกรัม วันละครั้ง เป็นเวลา 5 วัน
 4. สำหรับการติดเชื้อทางผิวหนังที่ความซับซ้อนหรือรุนแรง
  ผู้ใหญ่: รับประทาน 750 มิลลิกรัม วันละครั้ง เป็นเวลา 7-14 วัน
 5. สำหรับการติดเชื้อในช่องทางเดินปัสสาวะ
  ผู้ใหญ่: รับประทาน 250 มิลลิกรัม วันละครั้ง เป็นเวลา 3 วัน หากมีการติดเชื้อที่ซับซ้อนรุนแรงอาจต้องรับประทานยานานถึง 10 วันโดยต่อเนื่อง
 6. สำหรับกรวยไตอักเสบ
  ผู้ใหญ่ : รับประทาน 250 มิลลิกรัม วันละครั้ง เป็นเวลา 10 วัน
 7. สำหรับต่อมลูกหมากอักเสบ
  ผู้ใหญ่: รับประทาน 500 มิลลิกรัม วันละครั้ง เป็นเวลา 28 วัน
 8. เด็ก : ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดในการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง

 • มีอาการคลื่นไส้ ท้องเสีย ท้องผูก ปวดศีรษะ หรือนอนไม่หลับ

ข้อควรระวังการใช้ยา

 1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้หรือแพ้ยากลุ่ม Quinolones
 2. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีลงมา
 3. ระวังการใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
 4. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีภาวะเกี่ยวกับโรคตับ ผู้ที่เป็นโรคลมชัก ผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บของเส้นเอ็นเนื่องจากการใช้ยากลุ่ม Quinolone
 5. ระหว่างการใช้ยานี้ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงเพราะอาจเกิดภาวะผิวแพ้แสงแดด
 6. หากใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติอยู่เสมอ
 7. หลีกเลี่ยงการรับประทานยาร่วมกับยาลดกรดกลุ่มที่มีแมกนีเซียมและ Aluminium เป็นส่วนประกอบ จะส่งผลต่อการดูดซึมของ Levofloxacin และทำให้ประสิทธิภาพของการรักษาด้อยลง หากจำเป็นต้องใช้ร่วมกันควรรับประทานยา Levofloxacin ก่อนยาลดกรดประมาณ 2-4 ชั่วโมง หรือประมาณ 4-6 ชั่วโมง หลังจากการรับประทานยาลดกรด
 8. การใช้ Levofloxacin ร่วมกับยากลุ่มสเตียรอยด์ เช่น Hydrocortisone, Prednisone, Triamcinolone อาจทำให้เกิดภาวะเส้นเอ็นอักเสบจนถึงขั้นปริแตก โดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุ เพื่อป้องกันผลข้างเคียงดังกล่าวจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน
 9. หลีกเลี่ยงการใช้ยาลีโวฟลอกซาซินร่วมกับยา Tramadol ในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคลมชัก โดยการใช้ยาร่วมกันจะทำให้เกิดความเสี่ยงเป็นลมชักมากยิ่งขึ้น


แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
– HDmall.co.th 
– เว็บพบแพทย์
เรียบเรียงข้อมูลโดย: CHULALAKPHARMACY.COM

แชร์

ยังไม่มีบัญชี