ยา Doxycycline ข้อมูล กลไกการออกฤทธิ์ ผลค้างเคียง และข้อควรระวัง

ข้อมูลทั่วไป

Doxyman ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Doxycycline เป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม เตตราไซคลิน (Tetracycline) ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบที่ไวต่อยานี้
ใช้รักษาการติดเชื้อของทางเดินหายใจ ระบบสืบพันธ์ุและทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อที่เยื่อบุอ่อน เป็นต้น

กลไกการออกฤทธิ์

Doxycycline ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย โดยยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนของแบคทีเรีย จากการเข้าจับที่ตำแหน่ง 30S ของไรโบโซม ทำให้ aminoacyl tRNA ไม่สามารถจับกับไรโบโซมของแบคทีเรียได้ แบคทีเรียจึงไม่สามารถสังเคราะห์ไรโบโซมได้

รูปแบบของยา

 • ยา Doxyman ชนิดรับประทาน มีขนาดเดียวได้แก่ ขนาด 100 มก.

ลักษณะของยา

 • Doxyman 100 มก. เป็นยาเม็ดแคปซูลแข็ง สีเขียวเข้ม

วิธีการใช้ และขนาดยาที่แนะนำ

 • รับประทานหลังอาหารทันที ไม่รับประทานพร้อมยาลดกรด ธาตุเหล็ก หรือผลิตภัณฑ์จากนม ควรเว้นห่างอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

ขนาดยาในผู้ใหญ่ต่อวัน

 • 200 มก. ครั้งเดียวในวันแรก หรืออาจแบ่งเป็น 100 มก. ทุก 12 ชั่วโมง และขนาดยาครั้งต่อไปเป็นวันละ 100 มก. อาจมีการปรับเปลี่ยนขนาดยาตามความรุนแรงของโรคและดุลยพินิจของแพทย์

การใช้ยาในสตรีมีครรภ์ / กำลังให้นมบุตร

หลีกเลี่ยงในหญิงมีครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร

ผลข้างเคียง

 • ระบบทางเดินอาหาร: เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน
 • ระบบผิวหนัง: ผื่นแดง ผิวหนังอักเสบ ผิวหนังไวต่อแสง
 • แพ้ยา: ผื่นลมพิษ อาการบวมน้ำ

ข้อแนะนำในการใช้

รับประทานหลังอาหารทันที ไม่รับประทานพร้อมยาลดกรด ธาตุเหล็ก หรือผลิตภัณฑ์จากนม ควรเว้นห่างอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

ข้อควรระวัง / ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานๆ ระหว่างการรักษา เนื่องจากผิวหนังจะมีความไวต่อแสงมากขึ้น

ข้อห้ามใช้

 • ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา Doxycycline หรือยากลุ่ม Tetracycline
 • ห้ามใช้ในทารก และเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี
 • ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์
 • ห้ามใช้ในหญิงให้นมบุตร

อันตรกิริยากับยาอื่น

 • แอลกอฮอล์ และยากันชัก เช่น phenobarbital, phenytoin สามารถลดประสิทธิผลของยา Doxycycline ได้ เนื่องจากเพิ่มกระบวนการเมตาบอลิซึมของยา
 • Rifampicin สามารถลดระดับยาในเลือดและประสิทธิผลของยา Doxycycline ได้
 • Cyclosporine จะมีความเข้มข้นของยามากขึ้นเมื่อให้ร่วมกับ Doxycycline

วิธีการเก็บรักษา

เก็บยาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส


แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
– HDmall.com  
– เว็บพบแพทย์
เรียบเรียงข้อมูลโดย: CHULALAKPHARMACY.COM

แชร์

ยังไม่มีบัญชี