ยา Wellbutrin (เวลบูทริน ) – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

Wellbutrin เป็นชื่อการค้าของยาสามัญที่ชื่อว่า Bupropion ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า Wellbutrin เป็นยาต้านอาการซึมเศร้าในกลุ่มที่เรียกว่า aminoketone ซึ่งเป็นสารเคมีที่ไม่เหมือนกับยาต้านเศร้าในกลุ่มอื่น ๆ เช่น selective-serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) เช่น Prozac, Paxil หรือ Zoloft ซึ่งยา Wellbutrin นี้จะปรับระดับและการทำงานของสารสื่อประสาท norepinephrine และ dopamine

ข้อบ่งใช้

Wellbutrin (เวลบูทริน ) เป็นยาต้านอาการซึมเศร้าที่ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า และโรคซึมเศร้าตามฤดูกาล หรืออาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ปรากฏในคู่มือการใช้ยานี้

รูปแบบของเวลบูทริน

 • ยาเม็ด ชนิดเคลือบ

วิธีการใช้เวลบูทริน

 • ควรปฏิบัติตามคำสั่งของหมออย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากยา อย่ากินยามากกว่า น้อยกว่า หรือนานกว่าที่แพทย์แนะนำ การกินยานี้มากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงของคุณในการเกิดอาการชัก
 • อย่าบด เคี้ยว หรือหักแบ่งยาชนิดที่ออกฤทธิ์นาน ควรกลืนกินทั้งเม็ด
 • ไม่ควรเปลี่ยนขนาดยาหรือหยุดใช้เวลบูทรินทันทีทันใด เว้นเสียแต่ว่าคุณจะมีอาการชักในขณะใช้ยานี้ การหยุดยาอย่างกะทันหันอาจทำให้เกิดความหงุดหงิดไม่สบายใจ ควรปรึกษาแพทย์ว่าจะหยุดการใช้ยานี้อย่างปลอดภัยได้อย่างไร
 • ยานี้อาจทำให้คุณมีผลการตรวจคัดกรองยาเสพติดเป็นบวก แจ้งพนักงานห้องปฏิบัติการว่าคุณกำลังใช้เวลบูทริน

ข้อควรระวัง

ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณ

 1. คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 2. คุณกำลังใช้ยาอื่น ทั้งยาที่แพทย์สั่ง และยาที่หาซื้อเองได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ อย่างเช่น ยาสมุนไพรและอาหารเสริมทั้งหลาย
 3. คุณมีอาการแพ้สารออกฤทธิ์และสารไม่ออกฤทธิ์ในเวลบูทริน หรือยาอื่น ๆ
 4. คุณมีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติหรือมีอาการที่แพทย์ระบุไว้

คำเตือน

 1. คุณไม่ควรรับประทานเวลบูทริน ถ้าคุณมีอาการชัก หรือมีอาการการกินผิดปกติ หรือเพิ่งหยุดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยานอนหลับ หากคุณใช้ยาเวลบูทรินสำหรับภาวะซึมเศร้า หลีกเลี่ยงการใช้ยาไซบัน (Zyban) สำหรับการเลิกสูบบุหรี่ควบคู่กัน
 2. หลีกเลี่ยงการใช้ยาบูโพพิออน (bupropion) หากคุณใช้ยาต้านภาวะซึมเศร้าในกลุ่ม MAO inhibitor ในช่วง 14 วันก่อนหน้า เนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาของยาที่เป็นอันตรายขึ้นได้ ยาสำหรับภาวะซึมเศร้ากลุ่ม MAO inhibitor ได้แก่ isocarboxazid, linezolid, methylene blue injection, phenelzine, rasagiline, selegiline หรือ tranylcypromine
 3. บางคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายเมื่อแรกรับยากล่อมประสาท คุณต้องไปหาหมอ เพื่อให้หมอตรวจสอบผลการใช้ยานี้เป็นประจำ และครอบครัวหรือผู้ดูแลผู้ป่วยควรแจ้งเตือนแพทย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรืออาการของคุณ และควรรายงานถึงอาการใหม่หรืออาการที่แย่ลงแก่หมอ เช่น ความวิตกกังวล ตื่นตระหนก การนอนไม่หลับ หงุดหงิดก้าวร้าว กระวนกระวาย หดหู่ หรือมีความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเอง

ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นของเวลบูทริน

 • ปากแห้ง
 • อาการคัดจมูก
 • คลื่นไส้
 • อาการท้องผูก
 • นอนไม่หลับ
 • รู้สึกกังวล
 • อาการเวียนศีรษะ
 • อาการปวดข้อ

ปรึกษาแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการเหล่านี้

 • มีอาการชัก
 • การเปลี่ยนแปลงอารมณ์หรือพฤติกรรม
 • เกิดอาการคลั่ง เช่น ย้ำคิดย้ำทำ พลังงานล้นเหลือ พฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง รู้สึกมีความสุขหรือหงุดหงิดเป็นพิเศษ พูดมากกว่าปกติ มีปัญหาการนอนหลับอย่างหนัก
 • ตาพร่ามัว ปวดตา ตาบวม มองเห็นแสงสว่างเป็นวงๆ
 • หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
 • ปฏิกิริยารุนแรงของผิวหนัง เช่น มีไข้ เจ็บคอ บวมที่ใบหน้าหรือลิ้น แสบร้อนในดวงตา ปวดตามผิวหนัง ผื่นผิวหนังแดง ม่วงที่กระจายตัว (โดยเฉพาะที่ใบหน้าหรือส่วนบน) และผิวลอก

ปริมาณการใช้ยา

ขนาดยาของเวลบูทริน สำหรับผู้ใหญ่

 • ขนาดยาทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่คือ 300 มิลลิกรัม โดยกินครั้งละ 150 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง
 • เริ่มต้นโดยการกินยา 150 มิลลิกรัม ต่อวัน ครั้งเดียวในตอนเช้า
 • หลังจากรับประทานยาเป็นเวลา 3 วัน อาจเพิ่มขนาดขึ้นเป็น 300 มิลลิกรัม ต่อวัน โดยแบ่งเป็นครั้งละ 150 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง ควรมีช่วงเวลาห่างกันอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • สำหรับผู้ป่วยที่ยังไม่มีอาการดีขึ้นหลังจากรักษาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ อาจพิจารณาให้ยาในปริมาณสูงสุดคือ 400 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งเป็นครั้งละ 200 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง
 • ไม่ควรใช้ปริมาณยาเกินครั้งละ 200 มิลลิกรัม

ขนาดยาของเวลบูทรินสำหรับเด็ก

ไม่มีการกำหนดปริมาณยาในผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากอาจเป็นอันตราย ควรทำความเข้าใจถึงความปลอดภัยของยาก่อนใช้และโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้ยา Wellbutrin ในหญิงตั้งครรภ์

ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ แต่ในบางกรณี ประโยชน์ที่ได้จากยานั้นอาจมีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้ยานี้ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์นั้นพบว่า ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติแต่กำเนิดเพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร American journal of Obstetrics and Gynecology เสนอว่า การใช้ยา Wellbutrin ในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วย แต่จำเป็นต้องมีข้อมูลมากกว่านี้จึงจะสามารถสรุปความเกี่ยวข้องนี้ได้อย่างชัดเจน

ยา wellbutrin ยังสามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมและมีหลักฐานบางชิ้นที่พบว่า อาจทำให้ทารกเกิดอาการชักได้ นอกจากนั้นยังอาจจะลดปริมาณน้ำนมของมารดาอีกด้วย ดังนั้น คุณจึงควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยา wellbutrin ระหว่างที่ให้นมบุตร

ปฏิกิริยากับยาอื่น

เวลบูทริน อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ (ทั้งยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อเองได้ หรือยาสมุนไพร) และแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรเปลี่ยนแปลงการใช้หรือปริมาณยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

กรณีฉุกเฉินหรือรับประทานยาเกินขนาด

 • ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรติดต่อบริการฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ของคุณ

กรณีลืมรับประทานยา

ถ้าคุณลืมรับประทานหรือลืมใช้ยา ควรรีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ เว้นแต่เวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยามื้อถัดไปของคุณ ให้ข้ามปริมาณที่ลืมไปและใช้ปริมาณปกติตามที่กำหนดไว้ ห้ามเพิ่มปริมาณเป็นสองเท่า

การเก็บรักษาเวลบูทริน

การเก็บรักษาเวลบูทรินที่ดีที่สุด คือ เก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสียหาย ไม่ควรเก็บไว้ในห้องน้ำหรือในตู้แช่แข็ง ยาชนิดนี้มีหลายแบรนด์ ซึ่งอาจมีการเก็บรักษาต่างกัน ควรอ่านฉลากยาอย่างละเอียด หรือสอบถามจากเภสัชกร เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาทุกอย่างให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
ไม่เทเวลบูทรินทิ้งลงไปในโถส้วม หรือเทในท่อน้ำทิ้ง เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรทิ้งผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมเมื่อมันหมดอายุหรือไม่ต้องการใช้อีกต่อไป ปรึกษากับเภสักรเพื่อรับทราบวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์ยาของคุณอย่างปลอดภัย


แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
– hellokhunmor.com 
เรียบเรียงข้อมูลโดย: CHULALAKPHARMACY.COM

แชร์

ยังไม่มีบัญชี