มาทำความรู้จัก “โรคอ้วน” กันเถอะ

โรคอ้วน เกิดขึ้นเมื่อมีปริมาณไขมันในร่างกายที่มากเกินไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง โรคที่ซับซ้อนนี้อาจเป็นผลมาจากปัจจัยที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม อาหาร ปัจจัยส่วนบุคคล ตลอดจนการเลือกออกกำลังกาย การลดน้ำหนักสามารถช่วยรักษาและป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้ โดยอาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง รวมถึงการเปลี่ยนวิธีการรับประทานอาหาร และออกกำลังกายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้แพทย์อาจให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่คนไข้ เช่น การให้ยา หรือขั้นตอนทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการลดน้ำหนัก

อาการของโรคอ้วน หรือภาวะน้ำหนักเกิน
โดยทั่วไปคนไข้จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอ้วนหากดัชนีมวลกายหรือ BMI สูงถึง 30 หรือมากกว่า ค่าดัชนีมวลกายสามารถประมาณไขมันในร่างกายได้ แต่ไม่สามารถวัดไขมันในร่างกายได้อย่างแม่นยำ ค่าดัชนีมวลกายอาจสูงในคนที่มีกล้ามเนื้อมาก ซึ่งอาจไม่มีไขมันส่วนเกินในร่างกายได้เช่นกัน

สาเหตุของภาวะอ้วน
ภาวะอ้วนสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการใช้ชีวิต กรรมพันธุ์ อายุ ปัจจัยทางการแพทย์ที่อาจส่งผลกระทบทำให้เกิดภาวะอ้วน รวมถึงปัจจัยภายนอกอื่น ๆ อย่างสภาพแวดล้อม หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจด้วย

ภาวะแทรกซ้อนของภาวะอ้วน
ภาวะอ้วนอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพ เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ปัญหาในระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ประจำเดือนมาไม่ปกติ ปวดตามกระดูกข้อต่อ ปวดหลัง ข้อเสื่อม เกิดนิ่วในถุงน้ำดี โรคเบาหวาน โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งต่าง ๆ การป้องกันไม่ให้น้ำหนักเกิน

คุณอาจลดความเสี่ยงของโรคอ้วนได้โดย

 • ออกกำลังกายเป็นประจำ
 • รัปประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
 • หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้คุณต้องทาน
 • ตรวจสอบน้ำหนักตัวเป็นประจำ
 • คงพฤติกรรมที่สม่ำเสมอไปจนถึงการเกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงและเรื้อรังมากยิ่งขึ้น

การวินิจฉัยโรคอ้วน
แพทย์อาจทำการทดสอบบางอย่างเพื่อวินิจฉัยโรคอ้วนและตรวจสอบปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคอ้วน การทดสอบอาจรวมถึง

 • การทบทวนประวัติสุขภาพ
 • การตรวจร่างกาย
 • การคำนวณค่าดัชนีมวลกาย
 • การวัดรอบเอว
 • ตรวจสอบปัญหาสุขภาพอื่น ๆ
 • การตรวจเลือด

การรักษาโรคอ้วน
วัตถุประสงค์ของการรักษาคือการเข้าถึงและรักษาน้ำหนักให้แข็งแรง คุณอาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและนิสัยบางอย่างของคุณหรือแพทย์อาจแนะนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพรวมทั้งนักกำหนดอาหารที่ปรึกษาด้านพฤติกรรมหรือผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วนอาจทำงานร่วมกับคุณเพื่อสร้างโปรแกรมลดน้ำหนักที่ช่วยให้คุณเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแผนได้

โปรแกรมอาจแนะนำให้คุณปฏิบัติตามแผนการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดี ได้แก่

 • การเปลี่ยนแปลงอาหารจุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้คือการลดแคลอรี่และฝึกนิสัยการกินที่ดีต่อสุขภาพ แผนการรับประทานนี้อาจใช้เวลาประมาณหกเดือนขึ้นไปโดยดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อยหนึ่งปี แผนนี้อาจรวมถึง
 • การลดปริมาณแคลอรี่
 • ทำให้อิ่มโดยการเลือกรับประทาน เช่น การบริโภคผักและผลไม้จำนวนมากที่มีแคลอรี่น้อย
 • เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
 • การจำกัดปริมาณอาหารบางกลุ่ม เช่น คาร์โบไฮเดรตและไขมัน
 • การทดแทนมื้ออาหาร
 • การออกกำลังกายและการทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
 • การออกกำลังกายและกิจกรรมทางกายอื่น ๆ เป็นส่วนสำคัญของการรักษา

นอกเหนือจากโปรแกรมลดน้ำหนักแพทย์อาจแนะนำ

 • ยาลดน้ำหนักทางการแพทย์
 • ขั้นตอนและการผ่าตัดบางอย่าง เช่น
 • ขั้นตอนการส่องกล้องเพื่อลดน้ำหนัก
 • การผ่าตัดลดน้ำหนักเช่น
 • การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารโดยการทำ Bypass
 • แถบรัดกระเพาะอาหารที่ปรับได้
 • การผ่าตัดลำไส้เล็กส่วนต้น (Biliopancreatic diversion with duodenal switch)

การผ่าตัดเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหารแบบ Gastric sleeve
การป้องกันภาวะอ้วนภาวะอ้วนที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิต สามารถป้องกันได้โดยการควบคุมอาหารและควบคุมพฤติกรรมการบริโภค เช่น รับประทานผักและผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์ มีไขมันสูงหรือมีน้ำตาลมาก ดื่มน้ำเปล่าแทนเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือน้ำอัดลม ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม รวมถึงชั่งน้ำหนักอยู่เสมอเพื่อควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

การรักษาอื่น ๆ

 • การสกัดกั้นสัญญาณประสาทแหล่งข้อมูลอ้างอิง:
– medparkhospital.com
– เว็บพบแพทย์
เรียบเรียงข้อมูลโดย: CHULALAKPHARMACY.COM

แชร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No results found.

ยังไม่มีบัญชี