ไข้ทับระดู อาการป่วยที่เกิดขึ้นช่วงมีประจำเดือน

ไข้ทับระดู เป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้ในผู้หญิงเกิดขึ้นช่วงระหว่างมีประจำเดือน เนื่องจากผู้หญิงร่างกายจะมีภาวะอ่อนแอในช่วงมีประจำเดือน ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง ระดับฮอร์โมนภายในร่างกายแปรปรวน เป็นอาการที่ผู้หญิงทุกคนสามารถเป็นได้เกิดขึ้นไดทั้งก่อนและหลังเป็นประจำเดือน