ลูกคัดจมูก หายใจครืดคราดทำอย่างไรดี

อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ลูกอาจปรับสภาพร่างกายไม่ทัน คัดจมูก หายใจครืดคลาด ทำอย่างไรดี
ในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย มักมีอาการป่วยบ่อยครั้ง ส่งผลให้ ลูกคัดจมูก น้ำมูกไหล หายใจครืดคราด หายใจไม่สะดวก แล้วเราจะช่วยลูกได้อย่างไร ลูกถึงจะหายจากอาการหวัด คัดจมูกแบบนี้

เลือดออกในทางเดินอาหาร  (Gastrointestinal Bleeding)  สาเหตุ อาการ และการรักษา

GI Bleeding (Gastrointestinal Bleeding) หรือเลือดออกในทางเดินอาหาร เป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร โดยมักจะพบเลือดปะปนอยู่ในอุจจาระหรือผู้ป่วยอาเจียนปนเลือดออกมา