ยา Cefixime กลไกการออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

ตัวยาสำคัญ
ยา Cefspan 100 mg ประกอบด้วยตัวยา cefixime 100 mg

ข้อมูลทั่วไป

Cefspan ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Cefixime 100 mg เป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม Third generation cephalosporin ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบหลายชนิด
ใช้ในการรักษาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อของหูชั้นในอักเสบ การติดเชื้อทางเดินหายใจ (คอหอยอักเสบและทอนซิลอักเสบ) ใช้ในการรักษาหลอดลมอักเสบเฉียบพลันเนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรีย โรคหนองในที่ปากมดลูกและท่อปัสสาวะ เป็นต้น