ยา Cefixime กลไกการออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

ตัวยาสำคัญ
ยา Cefspan 100 mg ประกอบด้วยตัวยา cefixime 100 mg

ข้อมูลทั่วไป

Cefspan ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Cefixime 100 mg เป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม Third generation cephalosporin ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบหลายชนิด
ใช้ในการรักษาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อของหูชั้นในอักเสบ การติดเชื้อทางเดินหายใจ (คอหอยอักเสบและทอนซิลอักเสบ) ใช้ในการรักษาหลอดลมอักเสบเฉียบพลันเนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรีย โรคหนองในที่ปากมดลูกและท่อปัสสาวะ เป็นต้น

กลไกการออกฤทธิ์
Cefixime ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรีย โดยการไปจับกับ penicillin-bindind protein (PBPs) ทำให้ผนังเซลล์ของแบคทีเรียไม่ถูกสร้างขึ้น

รูปแบบของยา

ยา Cefspan มี 2 รูปแบบคือ รูปแบบผงสำหรับเตรียมยาน้ำแขวนตะกอนชนิดรับประทานขนาด 100 mg/5 ml และยาเม็ดแคปซูล ขนาด 100 mg

วิธีการใช้ และขนาดยาที่แนะนำ

รับประทานก่อนหรือหลังอาหาร

ขนาดยาในผู้ใหญ่ต่อวัน

 • โรคหนองใน
 • หนองในบริเวณปากมดลูกและท่อปัสสาวะ 400 mg ครั้งเดียว ร่วมกับ oral azithromycin หรือ doxycycline ซึ่งแนวทางการรักษาแนะนำ Cefixime เป็นทางเลือกรอง แนะนำให้ใช้ ceftriaxone เป็นทางเลือกหลัก
 • การรักษาหนองในของคู่เพศสัมพันธ์ 400 mg ครั้งเดียว ร่วมกับ oral azithromycin
 • การติดเชื้อ S.pyrogen 400 mg ทุก 12-24 ชั่วโมง ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 10 วัน
 • Typhoid fever (off-label use) 15-2- mg/kg/day ทุก 12 ชั่วโมง ต่อเนื่องกัน 7-14 วัน

การใช้ยาในสตรีมีครรภ์ / กำลังให้นมบุตร
Pregnancy category B, ไม่พบข้อมูลยาขับออกทางน้ำนม แนะนำหยุดให้นมในช่วงของการรักษา

ผลข้างเคียง
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ ระคายเคืองทางเดินอาหาร ท้องเสีย ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียนได้

ข้อแนะนำในการใช้

 • รับประทานก่อนหรือหลังอาหาร
 • รับประทานยาต่อเนื่องจนหมดตามที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ

ข้อควรระวัง / ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 • ระมัดระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
 • ระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่อง ผู้ที่มีปัญหาทุพโภชนาการ อาจะทำให้เกิดภาวะขาดวิตามิน K

ข้อห้ามใช้

 • ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา cefixime หรือยาที่มีโครงสร้างกลุ่มเดียวกัน หรือกลุ่ม Cefphalosporin ตัวอื่น
 • ยานี้อาจทำให้แพ้และเป็นอันตรายถึงตายได้ สำหรับผู้ที่แพ้ยา penicillin อาจแพ้ยานี้ด้วย

วิธีการเก็บรักษา
เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียสแหล่งข้อมูลอ้างอิง:
– เว็บพบแพทย์
– HDmall.com

เรียบเรียงข้อมูลโดย: CHULALAKPHARMACY.COM


แชร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No results found.

ยังไม่มีบัญชี