เทรนธุรกิจสุขภาพ ที่มาแรง

ธุรกิจ Healthcare คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่าง ในการดูแลความเป็นอยู่ด้านสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งครอบคลุมขอบเขตค่อนข้างกว้าง ตั้งแต่เรื่องยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ การบริการรักษาพยาบาล โดยแบ่งออกเป็นหลาย ๆ มิติทั้งการแบ่งตามอวัยวะสาคัญต่าง ๆ ของมนุษย์หรือแบ่งตามระดับความซับซ้อน ในการรักษา