ยา Furosemide – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

ยาฟูโรซีไมด์ เป็นยาขับปัสสาวะกลุ่ม Loop diuretics มีคุณสมบัติช่วยขับของเหลวส่วนเกินในร่างกายออกมาทางปัสสาวะ และช่วยป้องกันร่างกายไม่ให้ดูดซึมเกลือหรือโซเดียมมากจนเกินไป มีฤทธิ์ขับปัสสาวะที่แรงกว่าไฮโดรครอไรไทอะไซด์ จึงใช้ได้ดีในภาวะฉุกเฉิน เช่น ภาวะน้ำท่วมปอดจากหัวใจล้มเหลว ไตวาย ตับวาย ภาวะบวมน้ำต่างๆ เช่น กลุ่มอาการเนโฟรติก ภาวะสมองบวม ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ขณะเดียวกันก็สามารถใช้ในระยะยาวเพื่อกระตุ้นการทำงานของไตในภาวะไตวายเรื่องรัง และใช้ลดความดันโลหิตร่วมกับยาอื่นในกรณีที่ความดันโลหิตค่อนข้างสูงหรือเกิดจากไตพิการ