ยา Alfuzosin (อัลฟูโซซิน) – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง 

อัลฟูโซซิน (Alfuzosin) เป็นยาประเภท แอลฟาบล็อกเกอร์ (Alpha blockers) เป็นยาที่แพทย์ใช้รักษาอาการที่เกิดจากโรคต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hyperplasia) เช่น ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะไหลช้า ปัสสาวะบ่อย และปัสสาวะไม่สุด โดยตัวยาจะออกฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อหูรูดกระเพาะปัสสาวะที่ติดกับต่อมลูกหมาก อาการต่อมลูกหมากโต มักพบในกลุ่มผู้ชายที่เริ่มมีอายุ 50 ปีขึ้นไป