ยา Diazoxide (ไดอะซอกไซด์ ) – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

ยาไดอะซอกไซด์ (Diazoxide) คือยาในกลุ่มยา Potassium channel activator ที่มีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อเรียบของอวัยวะต่างๆของร่างกายคลายตัว เช่น ผนังหลอดเลือด จากกลไกข้างต้น วงการแพทย์จึงนำยานี้ไปรักษาโรคความดันโลหิตสูง, ซึ่งรูปแบบยาไดอ ะซอกไซด์ที่เป็นยาแผนปัจจุบันจะมีทั้งประเภทยาฉีดและยารับประทาน