ยา Desloratadine – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

เดสลอราทาดีน (desloratadine) หรือในชื่อการค้าเอเรียส (aerius) เป็นยากลุ่มต้านฮิสตามีนที่ใช้ในการรักษาอาการแพ้ มีโครงสร้างแบบ tricyclic เดสรอลาทาดีนเป็นสารแมทาบอไลท์ออกฤทธิ์ของลอราทาดีน ซึ่งยาทั้งสองชนิดมีฤทธิ์ในการแก้อาการแพ้ อาการข้างเคียงที่อาจพบได้ ได้แก่ อาการอ่อนแรง ปวดศีรษะ ปากแห้ง เจ็บคอ ปัจจุบันมีวางจำหน่ายในรูปแบบของยาสามัญ
เดสรอลาทาดีนดูดซึมผ่านระบบทางเดินอาหารได้ดีและระดับยาในกระแสเลือดจะขึ้นถึงจุดสูงสุดหลังจากผ่านไปประมาณ 3 ชั่วโมง มีร้อยละการจับกับโปรตีนในกระแสเลือดประมาณ 83-87% เดสรอลาทาดีนถูกแมทาบอไลท์ได้เป็น 3-ไฮดรอกซีเดสรอลาทาดีน (3-hydroxydesloratadine)