เช็คเลย 4 ระยะ ของริดสีดวงทวาร(Hemorrhoids)

โรคริดสีดวงทวารหนักเป็นโรคที่พบบ่อยในวัย 20 ปีขึ้นไป เกิดจากการบวมหรือการหย่อนหยานของเนื้อเยื่อบริเวณภายในปากทวารหนัก โดยเนื้อเยื่อนี้จะช่วยยืดหยุ่นรองรับการเสียดสีระหว่างอุจจาระกับทวารหนักโรคริดสีดวงทวารหนักเป็นโรคที่พบบ่อยในวัย 20 ปีขึ้นไป เกิดจากการบวมหรือการหย่อนหยานของเนื้อเยื่อบริเวณภายในปากทวารหนัก โดยเนื้อเยื่อนี้จะช่วยยืดหยุ่นรองรับการเสียดสีระหว่างอุจจาระกับทวารหนัก