หนองในแท้ vs หนองในเทียม ต่างกันตรงไหน

โรคหนองในมี 2 ประเภท คือ โรคหนองในแท้ และ หนองในเทียม โรคหนองในเป็นโรคที่ติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกัน และสามารถเกิดได้ทั้งเพศหญิงและชาย