ยา Warfarin(วาฟาริน) ข้อมูล ข้อบ่งใช้ กลไกการออกฤทธิ์

Warfarin (วาฟาริน) เป็นยาในกลุ่มต้านการแข็งตัวของเลือดหรือที่เรียกกันว่ายาละลายลิ่มเลือด โดยแพทย์จะใช้ยานี้ในหลาย ๆ จุดประสงค์ เช่น ใช้รักษาหรือป้องกันภาวะเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดง รักษาหรือป้องกันโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด หรือใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจ 

นอกจากนี้ แพทย์ยังอาจใช้ยาวาฟารินเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ เช่น ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิต