ลูกคัดจมูก หายใจครืดคราดทำอย่างไรดี

อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ลูกอาจปรับสภาพร่างกายไม่ทัน คัดจมูก หายใจครืดคลาด ทำอย่างไรดี
ในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย มักมีอาการป่วยบ่อยครั้ง ส่งผลให้ ลูกคัดจมูก น้ำมูกไหล หายใจครืดคราด หายใจไม่สะดวก แล้วเราจะช่วยลูกได้อย่างไร ลูกถึงจะหายจากอาการหวัด คัดจมูกแบบนี้