ทำไมกินยาปฏิชีวนะแล้วท้องเสีย(Antibiotic-associated Diarrhea)

เคยสังเกตตัวเองไหมว่า กินยาปฏิชีวนะแล้ว มักพบอาการท้องเสียเกิดขึ้นตามมาบางคนอาจมีอาการท้องเสียที่สัมพันธ์กับการใช้ยาปฏิชีวน(Antibiotic-associated Diarrhea) ยาปฏิชีวนะ ถือเป็นกลุ่มยาฆ่าเชื้อ ที่แพทย์มักสั่งให้ทาน แต่บางคนเมื่อรับประทานไปแล้วอาจเกิดอาการท้องเสีย อย่างที่เรารู้กันนี้ ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) หรือ ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เป็นยาที่แพทย์ หรือเภสัชกร สั่งให้รับประทานเพื่อไปจัดการกับเชื้อแบคทีเรียในร่างกายซึ่งทำให้เราเจ็บป่วย โดยทุกครั้งจะได้รับการกำชับจากแพทย์ว่าต้องรับประทานประทานยาติดต่อกันจนกว่ายาจะหมด แต่บางคนเมื่อทานยาปฏิชีวนะเข้าไปแล้วกลับมีอาการท้องเสีย ซึ่งนั้นถือเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น