ยา Wellbutrin (เวลบูทริน ) – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

Wellbutrin เป็นชื่อการค้าของยาสามัญที่ชื่อว่า Bupropion ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า Wellbutrin เป็นยาต้านอาการซึมเศร้าในกลุ่มที่เรียกว่า aminoketone ซึ่งเป็นสารเคมีที่ไม่เหมือนกับยาต้านเศร้าในกลุ่มอื่น ๆ เช่น selective-serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) เช่น Prozac, Paxil หรือ Zoloft ซึ่งยา Wellbutrin นี้จะปรับระดับและการทำงานของสารสื่อประสาท norepinephrine และ dopamine