แสงสีฟ้ามาจากไหน ทำไมถึงอันตรายต่อดวงตา

แสงสีฟ้า’ เป็นหนึ่งในความยาวคลื่นที่ประกอบกันเป็นแสงสีขาวที่เราเห็นอยู่ปกติ ซึ่งเป็นแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ ถ้าเราเอาไปผ่านปริซึม หรือผ่านละอองน้ำในอากาศ จะเห็นเป็นสีรุ้ง โดยความยาวคลื่นของแสงเริ่มตั้งแต่ช่วงสีม่วง สีคราม สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง สีแสด และสีแดง แสงเหล่านี้ยังมาจากทั้งจอคอมพิวเตอร์ จอโทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงแสงไฟนีออนตามบ้านเรือนด้วย