2567 โควิดสายพันธ์ใหม่ระบาดจริงไหม

โควิดล่าสุดที่ระบาดอยู่ในไทยขณะนี้ยังเป็นสายพันธุ์ XBB.1.9.2 เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีแนวโน้มจะมีโควิดสายพันธุ์ EG.5 และสายพันธุ์ XBB.1.16 หรือที่มีชื่อว่าโควิดสายพันธุ์อาร์คตูรุส (Arcturus) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อย ๆ ของโอมิครอน ระบาดเพิ่มขึ้น และอาจเป็นสายพันธุ์ที่เบียดแซงสายพันธุ์ย่อยเดิม ๆ ขึ้นมาในระยะใกล้ ๆ นี้