ประโยชน์ของโปรตีนต่อร่างกาย

โปรตีน คือ สารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย สร้างมาจากกรดอะมิโนพื้นฐานจำนวน 20 ชนิด โดยมีกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ฮิสทีดีน ไอโซลิวซีน ลิวซีน ไลซีน เมทไธโอนีน ฟีนิลอะลานีน ทรีโอนีน ทริปโตแฟน และวาลีน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับกรดอะมิโนเหล่านี้จากการรับประทานอาหาร เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวหนัง กระดูก และกล้ามเนื้อ