5 โรคยอดฮิต ระบบทางเดินอาหาร

ร่างกายมีภูมิคุ้มกันดีหรือไม่ดี เช็คได้จากระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกาย มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร การดูดซึม และการขับถ่าย โดยระบบทางเดินอาหารจะเริ่มตั้งแต่ ปาก คอหอย กระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับ ถุงน้ำดี และตับอ่อนก็อาจจัดอยู่ในระบบนี้ด้วย สำหรับโรคที่พบบ่อยในระบบทางเดินอาหาร