“ภาวะภูมิคุ้มกันทำลายตนเองบนผิวหนัง” โรคที่เกิดขึ้นได้กับผู้แพ้กลูเตน

ภาวะภูมิคุ้มกันทำลายตนเองบนผิวหนังเป็นโรคเรื้อรัง การแผลตุ่มน้ำเล็ก ๆ ที่ผิวหนังซ้ำ ๆ การระบาดอาจกินเวลาเป็นวันสัปดาห์เดือน หรือแม้กระทั่งปี โรคผิวหนังอักเสบ ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติ โดยมักจะมีผลต่อผู้ใหญ่อายุระหว่าง 20-60 ปี แต่เด็ก ๆ ก็อาจมีได้เช่นกัน สมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ อาจมีประวัติของภาวะนี้ความผิดปกตินี้ไม่ติดต่อและไม่สามารถป้องกันได้ ไม่ทราบสาเหตุ แต่ความผิดปกตินี้น่าจะเป็นภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง บางคนมีโรคความผิดปกติที่คนไม่สามารถย่อยกลูเตน ซึ่งเป็นโปรตีนในธัญพืช เช่น ข้าวสาลี