ฮ่องเต้ซินโดรม (Little Emperor Syndrome) โรคยอดฮิตของเด็กรุ่นใหม่

เป็นคำเรียกที่มีจุดเริ่มต้นจากชาวจีนในยุคมีลูกยาก พวกเขาทุ่มเททุกอย่างให้ลูกอย่างเต็มที่คล้ายกับการปรนนิบัติฮ่องเต้ จักรพรรดิจีนโบราณ แต่ในเชิงจิตวิทยา สิ่งนี้คือพฤติกรรมผิดปกติของเด็กที่พ่อแม่หรือผู้ดูแลตอบสนองอย่างรวดเร็ว และคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา โดยไม่เคยอดทนรอหรือออกปากขอ พ่อแม่ต้องตามใจลูก พะเน้าพะนอลูก พยายามหาสิ่งต่างๆ มาให้ลูกจนเกินความจำเป็น เพราะเข้าใจว่าการตอบสนองอย่างรวดเร็วเท่ากับการแสดงความรัก