โรคมือเท้าปาก(HFMD) ในเด็ก ช่วงหน้าฝน

โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโรและมักระบาดในช่วงหน้าฝน พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ติดต่อโดยการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ผ่านทางของเล่น-ของใช้ หรือน้ำจากตุ่มพองและแผล หรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือติดต่อจากการไอ จาม รดกัน
อาการที่พบบ่อย เช่น มีไข้ น้ำมูก ไอ มีตุ่มหรือแผลในปาก มีผื่นหรือตุ่มที่มือ เท้าและตามตัว
ถ้าคุณพ่อคุณแม่พบลูกน้อยมีอาการข้างต้น แนะนำให้พามาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ