ไข้เลือดออกในเด็ก(Dengue Hemorrhagic Fever) สังเกตอาการและรู้จักวิธีรับมือ

ไข้เลือดออกในเด็กเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นที่มีสภาพอากาศเอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของยุงลายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเด็กมักชอบเล่นสนุกนอกบ้านและไม่รู้วิธีป้องกันการถูกยุงกัด จึงอาจติดเชื้อไข้เลือดออกผ่านการถูกยุงกัดโดยไม่รู้ตัว

ไข้เลือดออกเกิดจาก​การติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเดงกี (Dengue Virus) จากยุงลายที่กัดผู้ที่มีเชื้อไข้เลือดออกมาก่อน โดยผู้ป่วยไข้เลือดออกอาจมีอาการที่แตกต่างกัน ผู้ป่วยส่วนมากมักมีอาการไม่รุนแรงและมีอาการดีขึ้นภายใน 1 สัปดาห์