ยา Colchicine (โคลชิซิน) – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

โคลชิซิน (Colchicine) คือ ยาที่ใช้ลดอาการอักเสบของข้อจากโรคเกาต์ ทั้งแบบเฉียบพลันและใช้ในระยะยาวเพื่อป้องกันอาการดังกล่าว แต่ยานี้ไม่มีฤทธิ์ในการระงับปวด เมื่อเริ่มมีอาการหากใช้ยาเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งออกฤทธิ์ได้ดีเท่านั้น นอกจากนี้ยา Colchicine ยังสามารถใช้รักษาโรคหายากอย่างโรค Familial Mediterranean Fever (FMF) และปัจจุบันได้มีการนำมารักษาโรคแพ้ภูมิตัวเอง (Autoimmune Diseases) ได้อีกด้วย ตัวยามีผลข้างเคียงบางอย่างที่ค่อนข้างรุนแรงจึงจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา และต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งยาให้เท่านั้น