วิธีป้องกันอาการตาล้าจากสื่อดิจิทัล (Digital Eye Strain) 

Digital Eye Strain หรือ Computer Vision Syndrome โดยโรคนี้จริงๆ เป็นได้ทั้งในเด็กและก็ผู้ใหญ่ เกิดจากการที่เราใช้เวลานานในการดูหน้าจอในแต่ละวัน เพราะเมื่อเราใช้เวลานาน จ้องนานๆ เราก็จะกระพริบตาน้อยลง ทำให้เกิดอาการตาแห้ง แสบตา รวมไปถึงอาจจะทำให้เกิดอาการล้าตา ปวดศีรษะได้ด้วย