ยา Doxycycline ข้อมูล กลไกการออกฤทธิ์ ผลค้างเคียง และข้อควรระวัง

Doxyman ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Doxycycline เป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม เตตราไซคลิน (Tetracycline) ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบที่ไวต่อยานี้
ใช้รักษาการติดเชื้อของทางเดินหายใจ ระบบสืบพันธ์ุและทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อที่เยื่อบุอ่อน เป็นต้น